Hry s kostkami

  1. Šestka

Připravíme si malé herní pole. Na papír nakreslíme 6 polí na velikost zhruba dvou prstů. Očíslujeme si je 1 až 6.

Každý hráč dostane stejný počet figurek (knoflíků, fazolí, či jiných drobných předmětů). Ve hře by mělo být alespoň 14 figurek v případě hry 2 hráčů. Při vyšším počtu účastníků by měl každý začínat s minimálně 6 předměty.

Hráči se po kolečku střídají a hází kostkou. Podle čísla na kostce obsadí daný hráč příslušné kolečko na papíře – umístí na něj jednu z figurek. Jestliže padne číslo již obsazeného pole, musí si hráč naopak figurku z políčka vzít ke svým.

Výjimku tvoří pouze číslo 6, na toto políčko se může položit neomezeně figurek. (tzn. Po čísle 6 na kostce dáme jednu svoji figurku bokem za hry).

První, kdo nebude mít u sebe žádnou figurku, vyhrává.

  1. Třináctka

Hraje se se třemi kostkami

Na papír napíšeme pod sebe čísla od 1 do 13 a svisle uděláme kolonky pro jednotlivé hráče. Úkolem hráčů je postupně naházet na kostkách čísla od 1 do 13. Tedy kdo nejrychleji vyplní všech 13 řádků, vyhrál.

Každý hráč si může před každým hodem zvolit, kolika kostkami bude házet.

  1. Padni komu padni

Tato hra pro dva až šest hráčů s jednou kostkou vyžaduje, aby hráči měli něco, oč se hraje. Každý může mít například 30 sirek

Před samotnou hrou si hráči rozeberou čísla od 1 do 6. Tato situace nastane v ideálním případě, kdy hraje šest hráčů. Když hrají dva hráči, každý má 3 čísla. Když hrají tři, každý má 2 čísla. Když hrají čtyři nebo pět hráčů, jsou jedno, respektive dvě čísla neobsazená.

Pak začíná samotná hra. První hráč hodí kostkou. Padne číslo, které oznamuje, kolik sirek dostane. Tedy padne-li dvojka, dostane od někoho dvě sirky. Od koho, určí druhý hod. Tedy dvě sirky vyplatí prvnímu hráči ten, jehož číslo padne při druhém hodu kostkou. Padne-li číslo téhož hráče, který hází kostkou, nedostane nic.

K hodu se automaticky dostává další hráč. Hra tímto způsobem pokračuje až do okamžiku, kdy je jeden z hráčů obrán o všechny sirky. 

  1. Zakázaná čísla

Hra pro vícero hráčů se šesti kostkami. Potřebují papír a tužku, neboť si po každém kole zapisují dosažený součet oček.

Jeden z hráčů hodí dvěma kostkami. Čísla, která se na nich ukážou, považují za zapovězená.

Po tomto určení zakázaných čísel může začít samotná hra. První hráč vezme všech šest kostek. Ty, na kterých padlo jedno ze zakázaných čísel, vyřadí ze hry a sečte očka na zbylých kostkách. Pak hází podruhé, avšak pouze s těmi kostkami, na kterých předtím nepadla zakázaná čísla. Po hodu opět vyřadí kostky se zakázanými čísla a zbylé sečte.

Tímto způsobem hází, vyřazuji, sčítá, dokud má s čím hrát. Jakmile i na poslední kostce padne zakázané číslo, přichází na řadu další hráč. Může se hrát do určitého počtu bodů nebo na to, kdo během jedné série nahází nejvíce.