VÁŽENÍ RODIČE,

DNE 28.3.ŽÁCI NAŠÍ TŘÍDY NAVŠTÍVILI VE ŠKOLE VELMI ZAJÍMAVOU AKCI S PROGRAMEM NA TÉMA VODNÍ SVĚT.

LEKTOR NEJPRVE ŽÁKY ROZDĚLIL DO 4 TÝMŮ , KAŽDÝ TÝM DOSTAL PRACOVNÍ LIST S NÁZVEM STÁTU A JMÉNEM NEJSLAVNĚJŠÍHO MOŘEPLAVCE TOHOTO STÁTU.

V PRŮBĚHU AKCE JSME HRÁLI RŮZNÉ HRY, NAPŘ. JAK PŮSOBÍ ROPNÁ SKVRNA V MOŘI NA RYBY , ŘASY, PTÁKY , JAK JE NEBEZPEČNÁ.

POZNALI JSME , JAK JE VODA PRO ŽIVOT ČLOVĚKA DŮLEŽITÁ A ŽE BYCHOM SI JÍ MĚLI VÁŽIT A NEMĚLI BYCHOM VODOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PLÝTVAT ZBYTEČNĚ .

PROGRAM VODNÍ SVĚT ŽÁKY 6.B VELICE ZAUJAL A ODNESLI SI ZAJÍMAVÉ POZNATKY O VODĚ .

 

V MĚSÍCI DUBNU NÁS ČEKAJÍ DVĚ ŠKOLNÍ AKCE :

20.4. VÝCVIK PSŮ OD 10,00 DO 11,30 A VYBÍRÁME 70 KČ.

25. 4. PŘEDNÁŠKA DĚTI A ROZUMNÝ ŽIVOTNÍ STYL  . AKCE JE ZDARMA