Dne 14. ledna 2019 se naše třída zúčastnila programu Život bez závislosti, který proběhl v prostorách školy a byl zaměřen na zkvalitnění vztahů mezi žáky. Různé aktivity na posílení přátelských vztahů ve třídě jsme si všichni užili.