I v tomto roce se naše třída 7.B zúčastnila v rámci primární prevence přednášky na téma kyberšikana, kybergrooming a kyberstalking. Jasnou a pochopitelnou cestou bylo dětem vysvětldno, co tyto pojmy znamenají, jak se chovat bezpečně na sociálních sítích, jak se chránit, kam a na koho se mohou děti i dospělí obrátit v případě nebezpečí a jak ho rozeznat. Všechno bylo demonstrováno na konkrétních případech, které se skutečně staly.