Interaktivní středověk v paláci Templ

Náš poslední výlet za poznáním byl zakončen v paláci Templ v Mladé Boleslavi. Putovali jsme za poznáním kultury a vzdělanosti ve středověku. Víme jak se psalo husím brkem, jaký význam měla pečeť, jak se malovaly iniciály, jak se zpracovávala kůže. Naučili jsme se razit mince a nejvzácnější hodnotu té doby měla Svatováclavská koruna vytvořená Karlem IV pro svou korunovaci českým králem.

Výlet byl o to zajímavější, že vše jsme si sami vyzkoušeli a domů jsme si přivezli vlastnoručně raženou minci, královskou korunu, ornament z kůže a listinu s pečetí.

Všechny výlety se nám moc líbily. Škoda, že to tak rychle uběhlo.