Všechny Vás moc zdravím a vítám v novém školním roce. Loni jsme udělali velký kus dobré práce a proto věřím, že i letos se posuneme dopředu. Přeji všem hodně dobrých známek, spoustu zážitků, radostí a úsměvů, pevnou vůli a odhodlání.

Vaše třídní učitelka