Dne 26.9.2017 jsme se vypravili do kina Světozor na zeměpisný pořad Planeta Země 3000. Tento pořad nás zavedl do Brazílie. Velmi poutavým způsobem jsem se ponořili do velkoměst, povodí Amazonky, hlubokých krápníkových jeskyň, pralesů plných známých i neznámých zvířat. Chvíli jsme žili život indiánského kmene uprostřed pralesa.

Zaujalo nás vyprávění o lenochodovi - pohybuje se 4 metry za minutu. Cestou domů jsme přepočítávali, kolik je to metrů za hodinu a porovnávali s chůzí člověka. Došli jsme k překvapivým závěrům. Zkuste si to také přepočítat!