Den v technickém muzeu

V rámci výuky fyziky se naše třída vypravila do technického muzea zopakovat si vše co souvisí s časem. Rozdělili jsme se do dvou skupin abychom měli více prostoru pro tvořivou činnost. Zopakovali jsme si zákonitosti pohybu nebeských těles a jejich souvislost s měřením času. Vyzkoušeli  si práci s vodními, přesýpacími, svíčkovými i hvězdnými hodinami. Pracovalo se i s modelem Pražského orloje - nastavovali jsme si zvolené datum a čas. Všichni jsme se pustili do stavby kamenného stavebnicového modelu Stonehange a snažili se pochopit účel této stavby. Přenesli jsme se v čase do 17. století a učili se měřit tep lidského těla jako lékaři tehdejší doby tzv Marciho kyvadlem. Nakonec ale bylo stejně nejjednodušší použít současný tlakoměr. A tak si každý z nás změřil nejen krevní tlak, ale také počet tepů za minutu. Někteří z nás si udělali pár kliků čí dřepů a porovnávali tepovou frekvenci v klidu a po pohybu.

A protože jsme měli ještě spoustu času, po skončení workshopu jsme zůstali v muzeu a prohlédli si expozice, které nás zajímali.

Výlet byl moc prima.                           žáci 7B