Zapsat dítě online

Matematická olympiáda

Dne 29.1. 2020 proběhlo na ZŠ Karla Čapka v Kodaňské ulici obvodní kolo matematické olympiády pro 5. a 9. ročníky. 

Naši školu reprezentovali: za páté ročníky Lukáš a Jaroslav. Za 9. ročníky Jan, Wei, David, Richard a Lukáš.

Velká gratulace patří Lukášovi z 5. ročníku. Z maximálních 18 bodů získal 13 bodů a  zařadil se tím mezi úspěšné řešitele. Za deváté ročníky úspěšným řešitelem byl Jan.

Děkujeme všem za krásnou reprezentaci školy. Všichni účastníci podali maximální výkon a nikdo neodešel s nulovým bodovým hodnocením.

                                                                                                                                                         Zdeňka Brandová

 

Projekt Stavitelé města MHMP

Dne 13.6.2019 se ve velkém zasedacím sále Magistrátu hlavního města Prahy konala závěrečná soutěž projektu Stavitelé města

Naši školu reprezentovali žáci, kteří zvítězili v třídních soutěžích.

V prezentacích se nejlépe vedlo žákům 4.D třídy, kteří získali 3. místo ze všech pražských škol a 10 000 Kč pro třídu na realizaci projektu.

Všechny prezentace byly tak skvělé, že se hodnotící komise Magistrátu hl.m. Prahy rozhodla dát každé prezentující třídě poukaz v hodnotě 10 000 Kč a certifikát za účast v projektu Stavitelé měst.

Celkem získala naše škola 40 000 Kč na realizaci projektů. Velikou pochvalu si zaslouží autor krásné interaktivní prezentace, Město bez barev.

Všem žákům gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v realizaci některého adaptačního opatření na pozemku školy.

Samozřejmě moc děkujeme všem žákům čtvrtých a pátých tříd za reprezentaci naší školy.

 

Krajské kolo Soutěže Mladých zdravotníků

Dne 6.6. se konalo krajské kolo Soutěže Mladých zdravotníků. Naši školu reprezentovali žáci ze 4. a 5. ročníků:

Soutěžilo se v centru Prahy za plného provozu. Na Malostranské besedě ošetřovali žáci bezvědomí, zlomeninu předloktí, tepelné krvácení, odřeniny. V Helichově ulici museli ošetřit lyžaře se zlomenou nohou a krvácení z nosu. U Oblastního spolku ČČK Praha  děti poskytovaly první pomoc na úpal, úžeh, rozsáhlé odřeniny nohou a rukou. Největší potíže nám způsobil výbuch chemické laboratoře v Muzeu hudby Antonína Dvořáka, kde poskytovaly první pomoc u poleptání ruky a poleptání obličeje, včetně úst.

Naši reprezentanti bojovali velmi statečně, ale nakonec to nestačilo a v těsném závěsu za třetím místem se umístili jako čtvrtí. Jako cenu útěchy se děti s paní učitelkou šly podívat do Poslanecké sněmovny.

                                                                  Božena Makúchová

 

Krajské kolo Dopravní soutěže Mladých cyklistů

Dne 29. 5. 2019 se konalo krajské kolo Dopravní soutěže Mladých cyklistů na DDH Praha 4, ZŠ Plamínkové.

Obě družstva bojovala velmi statečně a s minimální strátou bodů se umístila na krásném druhém místě. Titul nejlepšího cyklisty Prahy získal v první kategorii Šimon Režnárek z 5. A a vyhrál kolo značky Author. Třetím nejlepším cyklistou by Viktor Salák z 5. B. Z druhé kategorie získali titul druhého nejlepšího cyklisty Eliška Horová z 9. A a Petr Kaiser z 9. B. Všem zúčastněným vřele gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci školy.

                                                                              Božena Makúchová

 

Oblastní kolo soutěže Hlídek Mladých Zdravotníků

Dne 14. 05. 2019 se v obci Slivenec na Praze 5 konalo oblastní kolo soutěže Mladý zdravotník.

Soutěžilo se v celé historické části obce. U rybníka na nás čekalo pět dětí v bezvědomí. V teletníku jsme ošetřovali zásah elektrickým proudem, na faře popáleniny ohněm, v parku u kostela - tepenní krvácení i poranění kotníku a v restauraci U Bůčku zlomeninu předloktení, namožení kolena i různé odřeniny. Našim Mladým zdravotníkům ze zdravotnického kroužku se vedlo moc dobře.

Skupina A se umístila na krásném prvním místě. Děti obdržely zlatou medaili s diplomem, batůžek, sladký čokoládový dort s dětským šampusem a vysloužily si postup do krajského kola.

Skupina B se nenechala zahanbit a ze Slivence odešla s hezkým druhým místem, se stříbrnými medailemi, diplomem, batůžky a chutným nugátovým dortem.

Všem Mladým zdravotníkům děkujeme za krásnou reprezentaci školy, blahopřejeme k úspěchu a moc si ceníme to, že i tak malé děti by opravdu dokázaly zachránit lidský život.

                                                                                                                                                                                                         Božena Makúchová

 

 

Dopravní soutěž Mladých cyklistů

Dne 24. 4. 2019 se na naší škole konalo oblastní kolo Dopravní soutěže Mladých cyklist. Naši mladí cyklisté i v první i v druhé kategorii vyhráli první místo a postupují do krajského kola. Tímto jim gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším kole soutěže.                                                                                                                                                                                                                                        Božena Makúchová

 

 

Matematická olympiáda

V úterý 9.4.2019 se konalo obvodní kolo matematické olympiáda na ZŠ Karla Čapka pro 6.-  8. ročníky. Naši školu reprezentovalo celkem 9 žáků napříč ročníky.

Řešily se tři úlohy v časové dotaci 120 minut. Úspěšným řešitelem se stal ten, který získal 9 více bodů. Maximum bylo 18 bodů.

A mezi takovými řešiteli  měla i naše škola své zástupce. Ondra  za šesté ročníky vybojoval se 14 body krásné 4. místo.  Hakim  ze šesté třídy a Alesandra ze 7. třídy s 9 body se zařadili  také mezi úspěšné řešitele.

Dalšími soutěžícími byli: Barbora 6 třída, Petra 7. třída, David, Lukáš, Richard a Wei 8. třída.

Všem zúčastněným děkuji za skvělou reprezentaci školy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Zdeňka Brandová

                                                                                                                                  

Švédové v ZŠ Veronské náměstí

Zájem o předškolní vzdělávání v přípravných třídách na naší škole projevila delegace pedagogických odborníků ze Švédska. Specialistka na předškolní vzdělávání ve Švédsku spolu s odbornicí na primární vzdělávání, ředitelkou švédské školy, další kolegyní a specialistkou na informační technologie, které k nám v rámci evropského projektu přivedla ředitelka MŠ Trhanovské náměstí Prahy 15. Zajímaly se především o systém vzdělávání a možnosti výuky v přípravném ročníku. Zaujaly je lekce stimulačního programu Maxík pro předškoláky, práce s interaktivními programy na MagicBoxu, rozmanité edukativní programy a individuální přístup k jednotlivým žákům. Další zájem hostů směřoval k celkovým možnostem primárního vzdělávání na naší škole a její vybavenosti. Zvýšený zájem byl směrován k výuce informační technologie. Odbornice ze Švédska velmi kladně hodnotily erudovanost našeho pedagogického sboru a jeho přístup ke vzdělávání našich žáků. Zaujalo je nejen poskytované vzdělávání, ale také moderní prostředí jídelny, systém a kvalita stravování v naší škole.

Blanka Ptáčková

Matematický klokan

22. března 2019 proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan, která vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Pořadatelem v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky Pedagogické fakulty UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěžící na základní škole ve svých kategoriích (Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet) řešili úlohy ve třech skupinách obtížnosti, za správnou odpověď získávali 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď jim byl jeden bod stržen. Do soutěže vstupovali se stejným počtem bodů, kolik je otázek. Maximální počet bodů v kategorii Cvrček je 90, v ostatních kategoriích 120. V kategorii CVRČEK nejlepší řešitelka získala 78 bodů. Nejlepší řešitel v kategorii KLOKÁNEK nasbíral 98 bodů. Kategorii BENJAMIN ovládl řešitel s počtem 90 bodů. Více podrobností a zadání předchozích ročníku naleznete na adrese www.matematickyklokan.net.

Dana Švideková

Lyžařský výcvik

V letošním roce jsme opět vyrazili ve dnech 2.3. - 7.3.2019 na lyžařský výcvik do Krkonoš, a to do Horní Malé Úpy. Počasí nám přálo, sněhu bylo tak akorát. Úspěchy žáků se promítly zejména v lyžařském slalomu, kterého se zhostili všichni účastníci zájezdu. Souboj mezi lyžaři a snowboardisty byl plný napětí, ale i radosti z jízdy. Na třetím místě se v lyžování umístila Barbora Novotná ze 6.B, druhé místo obsadil Jakub Bíža ze 7.A a na prvním místě Jakub Šach z 8.B. První místo ve snowboardu obsadil Ondřej Dvořáček ze 7.A. Všem účastníkům lyžařského výcviku děkujeme.

                                                                                                                                                   Daniela Ochová a Jiří Kubička

 

Zdatný matematik

26. ročníku Zdatného matematika se 13. února 2019 zúčastnilo 56 matematiků ze ZŠ Křimická, ZŠ Hornoměcholupská, ZŠ Nad Přehřadou a ZŠ Veronské náměstí. Úspěšnými řešiteli se stalo 20 žáků. Všem děkujeme za účast.

No images found.

Zdeňka Brandová a Dana Švideková

Obvodní kolo matematické olympiády

Dne 30.1. 2019 proběhlo na ZŠ Karla Čapka v Kodaňské ulici obvodní kolo matematické olympiády pro 5. a 9. ročníky. 

Naši školu reprezentovali: za páté ročníky Adam Dvořák a Věra Šarková. za 9. ročníky Jan Bartoš a Tomáš Jonák.

Velká gratulace patří Adamu Dvořákovi z 5. ročníku. Z maximálních 18 bodů získal 14 bodů a tím se zařadil mezi úspěšné řešitele.

Děkujeme všem za krásnou reprezentaci školy.

                                                                                Daniela Ochová a Zdeňka Brandová 

Zdatný matematik

13. února 2019 proběhne na naší škole 26. ročník soutěže "Zdatný matematik" pro pozvané žáky škol Prahy 15 (začátek je v 8.15). Vyhodnocení proběhne v pátek 15. února od 9 hodin.

Dana Švideková

SLAVNOSTNÍ OBĚD PRO ÚČASTNÍKY REPUBLIKOVÉHO FINÁLE DSMC

Všechny účastníky celorepublikového finále pozval starosta MČ Prahy 15, pan Milan Wenzl na slavnostní oběd dne 22.6. 2018. Žákům pan starosta poděkoval za píli, paní Evě Lejčarové předal kytici. Paní učitelka Božena Makúchová převzala z rukou pana starosty slavnostně Čestné uznání za aktivitu a iniciativu při vzniku DDH, za činnost v Klubu mladých dopravních znalců a pozvednutí znalostí žáků v oblasti BESIPu nad běžnou úroveň. Na závěr pan starosta pogratuloval našemu nejlepšímu cyklistovi Šimonu Režnárkovi, který se umístil jako 8. nejlepší cyklista v České republice.

 

FINÁLE ČESKÉ REPUBLIKY V DOPRAVNÍ SOUTĚŽI MLADÝCH CYKLISTŮ

Ve dnech 19. A 21. 6. Se konalo Celorepublikové finále Dopravní soutěže Mladých cyklistů v Brně na krásném, krytém dětském dopravního hřišti „Riviéra“. Žáci soutěžili v jízdě po dětském dopravním hřišti, na kterém řídil dopravu policista. Dále probíhala soutěž v pravidlech silničního provozu, v jízdě zručnosti, v poskytování první pomoci a orientaci na mapách. Nejlépe se vedlo Šimonu, který se umístil na krásném osmém místě v seznamu nejlepších cyklistů České republiky.
Kromě soutěžení si žáci užili i zábavu. Navštívili jsme Vida centrum Brno – v tomto vědeckém centru se seznámily děti s vědou. Také jsme se plavili po Brněnské přehradě, kde nám brněnští policisté ukázali několik příkladů záchrany tonoucího člověka. Také jsme navštívili zámek Veveří, kde jsme se pokochali i krásnou přírodou.

 

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

Dne 22.5.2018 se konalo krajské kolo soutěže HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ na Malostranském náměstí.

Po vylosování startovního čísla obdržela každá hlídka mapku s časovým harmonogramem, který museli přísně dodržovat.

Soutěžilo se za plného provozu v Muzeu hudby, v Malostranské besedě a v Újezdu pod Petřínem .

Naše hlídka by dokázala zachránit spousty životů a umístili se na krásném 4.místě z celé Prahy.

 

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ

Dne 30.5.2018 se konalo Krajské kolo soutěže Mladých cyklistů.

Našim žákům se vedlo výborně a obhájili 1.místa.

Obě dvě družstva, kategorie mladších i starších, postupijí do republikového finále, které se bude konat ve dnech 19 - 21.6.2018 v Brně.

 

OBLASTNÍ KOLO SOUTĚŽE HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

Nejlepší žáci ze zdravotnického kroužku se dne 3.5. zúčastnili oblastní soutěže Hlídek mladých zdravotníků v Meetfactory. Naši školu reprezentovali žáci Natalie, Adéla, Maruška, Aneta a Jan. Ve veliké konkurenci si vedli moc dobře a vyhráli 1. místo. Díky tomu postupují do krajského kola soutěže! Moc jim gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole.

                                                                                                                                                Božena Makúchová

 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ

Ve čtvrtek dne 3. 5. 2018 se na naší škole konala soutěž DSMC. Naším žákům se vedlo moc dobře. V kategorii mladších soutěžili žáci Valentýna, Jana, Petr a Šimon . V těžké konkurenci 12 družstev vyhráli krásné 1. místo. Valentýna Polomisová a Petr Dvořák se stali nejlepšími cyklisty MČ Prahy 15.

V kategorii starších soutěžili žáci Barbora, Kristýna, Petr, Martin. Toto družstvo také získalo 1. místo a nejlepšími cyklisty se stali Kristýna Hrušková a Petr Kaiser. Obě dvě družstva postupují do krajského kola.

V kategorii starších soutěžilo také družstvo žáků Kateřina, Adéla, Pavela Eduard. I těmto žákům se moc dařilo, umístili se na krásném 2. místě.

Všem soutěžícím moc gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole!

Galerie:

                                                                                                                                                  Božena Makúchová

OBVODNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

Ve středu  24.1. 2018 se na ZŠ Karla Čapka konalo obvodní kolo matematické olympiády pro 5 a 9. ročníky. Naši školu reprezentovalo 6 žáků  pátého ročníku 2 žáci devátého ročníku. Úspěšným řešitelem se stal ten žák, který pokořil hranici 9 a více bodů. Maximum bodů bylo 18.

Zejména páté ročníky byly velice úspěšné. Na krásném čtvrtém místě se umístila Vlčková Šárka s počtem 13 bodů. Úspěšnými řešiteli byli Mojžíš Ondřej a Nemer Hahim s devíti body a obsadili osmou pozici. 

Poděkování patří Leyman Nikole, Novotné Barboře  Jůzové Anežce - všichni z páté třídy. Jejich výkony byli vynikající. Za deváté ročníky a úspěšnou reprezentaci děkujeme Lucii Morgensternové a Martinu Dvořákovi.

                                                                                                                                                  Zdeňka Brandová

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Dne 13.12. se konalo na Masarykově střední škole 2. kolo chemické soutěže s názvem Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Soutěže se zúčastnilo 121 škol s 336 soutěžícími. Zapojila se i naše škola s žákyněmi 9. ročníku - Lucií Morgenstenovou a Irinou Riško.

V tak velké konkurenci si obě dívky vedly velmi dobře. Umístily se na 73. místě Lucka s 60 body a 92. místě Irina s 57,5 bodu ( max. bodů bylo 70).

Oběma "Mladým chemičkám" gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.                       

  pdfCHO.pdf />344.19 KB     

                                                                                                                                                     Zdeňka Brandová

Zdatný matematik 2017

Ve středu 29. listopadu proběhla již tradiční soutěž v matematických znalostech ZDATNÝ MATEMATIK. Úspěšným řešitelům gratulujeme.       

Dana Švideková

OBVODNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY

Ve středu 17.5.2017 se na ZŠ Karla Čapka konalo obvodní kolo poslední matematické soutěže pro 5 - 8. ročníky. Naši školu reprezentovalo 13 žáků a vedli si velmi dobře. Úspěšným řešitelem se stal ten žák, který pokořil hranici 10 a více bodů. Maximum bodů bylo 15.

Úspěšných řešitelů bylo hned několik. Za páté ročníky s 13 body a 3. místo vybojoval Ondra Pechanec, s 10 body 6. místo patří Tomáši Protivovi.

Velmi úspěšní byli žáci osmých ročníků. Lucie Morgensternová získala 2. místo se 13 body a Martin Dvořák s 11 body získal místo čtvrté.

Dalšími soutěžícími byli: Tomiška Matyáš 5A, Bém Lukáš 6B, Kejmar Jan 6A, Mojžíšová Jana 6A, Wei Hong Chen 6A, Podolská Denisa 7A, Branžovský Ondra 7A, Petrová Marie 8B, Riško Irina 8A

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a vítězům gratulujeme.

Zdeňka Brandová

OBVODNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

V úterý 4.4.2017 se na ZŠ Karla Čapka konalo obvodní kolo matematické olympiády pro 6 - 8. ročníky. Naši školu reprezentovalo 11 žáků a vedli si velmi dobře. Úspěšným řešitelem se stal ten žák, který pokořil hranici 9 a více bodů. Maximum bodů bylo 18.

Nejúspěšnějším řešitelem byl Wei Hong Chen ze 6A. Získal 18 bodů a současně 1.místo

S 12 body a krásné páté místo získal Smetana Richard, také ze 6A. Hned za ním na šestém místě s devít body stanul Lukáš Bém ze 6B.

Za osmé ročníky vybojovala nádherné 3. místo Irina Riško se 16 body z 8A. S devíti body na 10. místa uspěla Petrová z 8B.

Dalšími soutěžícími byli: Tichá Romana 7B, Machian Matyáš 7B, Podolská Denisa 7A, Branžovský Ondra 7A, Dvořák Martin 8B, Morgensternová Lucie 8A.

Všem soutěžícim děkujeme za reprezentaci školy a vítězům gratulujeme.

Zdeňka Brandová

MATEMATICKÝ KLOKAN - 17. 3. 2017

V pátek 17. března 2017 proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž. Nejúspěšnější řešitele naleznete v přiloženém souboru.  

Basketbal Prahy 15

Soutěž “O pohár starosty P 15” pokračovala 9. 12. 2016 basketbalem chlapců.
Do turnaje jsme vlétli jako vichřice a nad ZŠ Hornoměcholupská jsme zvítězili 37 : 0, soupeř se nemohl dostat přes naši výbornou obranu a na naše rychlé protiútoky, zakončované často Adamem Vlasákem, nestačil reagovat.
Druhý zápas proti ZŠ Křimická byl o něco náročnější, ale nakonec jsme zvítězili jasně 14 : 2.
Ve třetím zápase jsme hráli proti ZŠ Nad Přehradou. Ta ve svých řadách měla tři šikovné basketbalisty. Naši borci však dodrželi stanovenou taktiku, dařili se jim rychlé protiútoky a zápas skončil 28 : 4 v náš prospěch.
Poslední zápas proti ZŠ Hostivař rozhodoval o celkovém vítězi turnaje. Začátek jsme měli velmi nervózní a dlouho jsme vedli jen nejtěsnějším rozdílem 3 : 2. Pak se situace zlomila a za mohutného fandění spolužáků jsme vyhráli 13 : 2 a mohli se radovat z 1. místa v turnaji.
Celému týmu patří velká gratulace.
Nejlepším našim hráčem byl Adam Vlasák, ale i všichni ostatní hráči v týmu zaslouží pochvalu za předvedené výkony

Školu reprezentovali:
Vlasák Adam, Havlíček Matyáš, Sedlmajer Lukáš, Šnajberk Martin a Opletal Vojtěch z 9. A, Sejkora Jiří z 9.B, Štika Jakub a Vacek Petr z 8. B a Zajíc Jan ze 7. A.


Alena Weiserová

No images found.

 

Basketbal Prahy 15

Ve dnech 7. – 8. 12. 2016 se na naší škole konaly basketbalové turnaje v rámci soutěže “O pohár starosty P 15”.
Jako první vstoupily na palubovku naše dívky a to úspěšně.
V prvním zápase porazily ZŠ Hostivař 12 : 4, dařilo se nám jak v obraně, tak v útoku..
Ve druhém zápase byla naším soupeřem ZŠ Křimická. První poločas jsme byly zdatným soupeřem, pak se projevila přítomnost basketbalistek v soupeřově družstvu a my jsme prohrály 6 : 14.
V posledním zápase jsme nastoupili proti ZŠ Hornoměcholupská. V zápase se nám velmi dařilo střelecky i v obraně a s přehledem jsme vyhrály 24 : 2.
Celkově jsme v turnaji obsadily krásné 2. místo.

Celému týmu moc gratulujeme
Školu reprezentovaly:
Nováková Magdaléna, Cubrová Barbora, Riško Iryna a Tschiescheová Hana z 8. A, Hrušková Kristýna a Petrová Marie z 8. B, Podolská Denisa, Hausnerová Adéla a Vacková Lucie ze 7. A a Tokárová Kateřina ze 7. B.


Alena Weiserová

                       

Zdatný matematik

Ve středu 30. listopadu proběhla již tradiční soutěž Zdatný matematik.    

Mezi úspěšné řešitele se letos dostalo celkem 26 žáků.    

IMG 3413     IMG 3422

Malá kopaná Prahy 15

Tak nám opět začaly sportovní soutěže “O pohár starosty P 15”. První na řadě byla tradičně malá kopaná ve dnech 11. – 12.10.2016.

Chlapci z I. stupně obsadili 5. místo. Měli sice stejný bodový zisk jako družstvo na 4. místě ZŠ Křimická, ale rozhodoval vzájemný zápas, který tým prohrál.

Borcům z II. stupně se vstup do turnaje vydařil. Jednoznačně přehráli ZŠ Nad Přehradou 4 : 0 a připsali si první výhru.
2 góly zaznamenal Lukáš Sedlmajer, po 1 gólu Adam Dvořáček a brankář David Pešek střelou přes celé hřiště.

Ve druhém zápase, který hned následoval po prvním, byla naším soupeřem ZŠ Hostivař. Zápas byl náročný na fyzičku, ale díky gólu Jirky Sejkory a skvělým zákrokům brankáře Davida Peška jsme vyhráli 1 : 0.

Ve třetím zápase jsme hráli proti ZŠ Křimická, zápas nebyl jednoduchý, soupeř se dostával do řady střeleckých příležitostí. Zápas rozhodnul gól Ondry Dobrého a my jsme nakonec zvítězili 1 : 0.

Poslední zápas rozhodoval o celkovém vítězi turnaje. Naším soupeřem byla ZŠ Hornoměcholupská. V průběhu I. poločasu musel odstoupit vzhledem ke zranění kolena hráč základní sestavy Ondra Dobryj, což tým vyburcovalo k vysokému nasazení a po úspěšné střele Honzy Horáka a výhře 1 : 0 jsme se mohli radovat z vítězství v zápase a začít slavit 1. místo v turnaji.

Celému týmu patří za předvedené výkony poděkování a velká gratulace.

Školu reprezentovali: Adam Dvořáček, Lukáš Sedlmajer, Viktor Černý z 9. A, Jiří Sejkora, Pešek David, Ivan Vu a Václav Diviš z 9.B, Jan Horák a Filip Slavík z 8.A, Ondřej Dobryj a Tomáš Kaucký z 8.B

IMG 2649

Alena Weiserová

Zdatný matematik

30. listopadu 2016 se uskuteční na naší škole matematická soutěž pro vybrané žáky škol Prahy 15 "Zdatný matematik".

Dana Švideková