Žáci mohou v úterý a čtvrtek trávit polední přestávku buď mimo školu, nebo ve školní družině (dle rozhodnutí rodičů na prvních třídních schůzkách).

V úterý u pí Adametzové v učebně přírodopisu v pavilonu B3 a ve čtvrtek u pí Křížové v AVU v pavilonu B2.