Žáci mohou v úterý a čtvrtek trávit polední přestávku buď mimo školu, nebo ve školní družině (dle rozpisu na nástěnce pro žáky). Na prvních třídních schůzkách sdělí rodiče třídnímu učiteli, kterou variantu zvolili.