Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve školním roce 2017/2018

Organizace přijímacího řízení

 • Pro první kolo přijímacího řízení si uchazeč může podat 2 přihlášky. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku víceletého gymnázia.
 • Uchazeč na každé přihlášce uvede také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.
 • První kolo přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy do 31. ledna a zároveň stanoví kriteria pro přijímací řízení.
 • Přihláška se odevzdá řediteli střední školy do 1. března.
 • V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v  12. dubna a 16. dubna na víceletá gymnázia dne 13.dubna a 17. dubna.
 • Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům doručí rozhodnutí o nepřijetí.
 • Uchazeč se může proti rozhodnutí ředitele školy odvolat ve lhůtě 3 pracovních dnů.

Zápisový lístek

 • Zápisovým lístkem uchazeč potvrzuje svůj úmysl stát se žákem střední školy.
 • Zápisový lístek obdrží po pololetní klasifikaci 2018 na své základní škole.
 • Zápisový lístek doručí řediteli střední školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou

 • První kolo přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy do 31. října, uchazeč odevzdá přihlášku řediteli do 30. listopadu
 • Talentová zkouška se koná od 2. ledna do 15. ledna, v případě Gymnázia se sportovní přípravou od 2. ledna d o15. února, na obory konzervatoře a sportovních školproběhnou talentové zkoušky od 15. 1. do 31. 1. 2018
 • Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči sdělení o výsledku talentové zkoušky do 20. ledna. V případě Gymnázia se sportovní přípravou do 20. února
 • Jednotná (přijímací) zkouška se nekoná.
 • Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února
 • Uchazeč obdrží zápisový lístek do 30. listopadu

pptxPřijimací_zkoušky_na_střední_školy_a_víceletá_gymnázia.pptx698.34 KB

 

pdfŽádost_o_vydání_náhradního_zápisového_lístku.pdf100.25 KB 

docxprijimani-zahranicnich-uchazecu-ke-studiu-na-stredni-skole-2018_1.docx246.51 KB