Od 28.5.2018 až do konce školního roku jsou děti školní družiny ve třídách a odborných učebnách.

Ranní a koncová školní družina je v učebně Hv.

Při vyzvedávání dětí (po předložení kartičky dítěte) zavolá paní vrátná vychovatelům. 

Oddělení B. Markové a G.Kaňové je do 16.00 ve svém oddělení, vyzvedávání pomocí videotelefonu.

22.6. den vydávání vysvědčení je provoz školní družiny od 6.00 do 18.00. Tento den děti nemají oběd.

25.6. - 29.6. je mimořádný provoz školní družiny od 7.00 do 17.00, tento týden již děti namají oběd. Prosím o přihlášení dětí do školní družiny na tento týden.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 774 965 391

Děkuji V. Svobodová, vedoucí vychovatelka

 

Oddělení  školní družiny, školní rok 2017 – 2018

Od 28.5.2018, umístění oddělení do náhradních prostor 

Vyzvedávání dětí z oddělení do 16.00

1. oddělení PT, Dana Maršíková B 1, 2. patro
2. oddělení 1.A, 3.C, Bohuslava Marková videotelefon
3. oddělení 1.B, 4.A, Pavla Čermáková třída 1.B
4. oddělení 1.C, 3.A, Radka Medelská třída 1.C
5. oddělení 1.D, 3.A, Vladimíra Svobodová třída 2.A
6. oddělení 2.A, 3.C, Gabriela Kaňová videotelefon
7. oddělení 2.B, 3.B, Nataliya Demyan učebna Vv
8. oddělení 2.C, 3.B, Denisa Koklarová učebna Vv
9. oddělení 3.D, 4.B,Jakub Voneš učebna Hv

Koncová školní družina od 16.00 do 18.00 učebna HV

 

Akce pro děti školní družiny

29.5. od 14.00 do 15.30 Bibliobus v areálu školy pro 1. třídy

30.5. od 14.00 do 15.30 Bibliobos pro děti v areálu školy pro ostatní děti

Platby za školní družinu ve 2.pololetí budou probíhat stejným způsobem jako na začátku školního roku. Děkujeme

Od 3.1.2018 je ve 3. oddělení ŠD, to je 1.B a 4.A,  vychovatelka Pavla Černáková

Platba za pobyt dítěte ve školní družině

Platby za školní družinu budou probíhat stejným způsobem jako v minulém školním roce.

Platba je 2 000,- Kč za pololetí, číslo účtu 2000886349, kód banky 0800, konstantní symbol 0308, variabilní symbol dítěte zůstal stejný jako v minulém školním roce.

Informace vám sdělí paní účetní: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oddělení školní družiny

Vyzvedávání dětí z oddělení do 16.00

Oddělení Třídy

1. oddělení

Dana Maršíková

Přípravná třída

2. oddělení

Bohuslava Marková

1. A, 3. C

3. oddělení

Jana Vydrová

1. B, 4.A

4. oddělení

Radka Medelská

1.C, 3.A

5. oddělení

Vladimíra Svobodová

1.D, 3.A

6. oddělení

Gabriela Kaňová

2. A, 3.C

7. oddělení

Nataliya Demyan

2.B, 3.B

8. oddělení

Denisa Koklarová

2.C, 3.B

9. oddělení

Jakub Voneš

3.D, 4.B

Koncová školní družina od 16.00 do 18.00

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování. Dostatek času je věnován spontánní činnosti dětí. Umožňuje žákům účast na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou.

PROVOZ ŠD ZAČÍNÁ V 6.00 HODIN A KONČÍ V 18.00 HODIN

Po skončení vyučování si vychovatelé přebírají děti u tříd od učitelů, nebo je přivádí učitelé do školní družiny. Na oběd chodí děti přihlášené do školní družiny společně.

Žáci, kteří mají na přihlášce uvedenou jinou mimoškolní činnost, budou uvolňováni do 14. 00 hodin. Od 15.30 hodin odcházejí děti ze školní družiny podle časů odchodů uvedených na přihlášce do ŠD, nebo odchází s doprovodem. Každý pátek je možno děti vyzvedávat v průběhu celého odpoledne.

Platba 400 Kč měsíčně bude prováděna pololetně, 1. platba 2000 Kč do konce září 2017 a 2. platba 2 000,-Kč do konce února 2018

Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitelka školy rozhodne o případném vyloučení dítěte ze školní družiny z důvodu neplacení poplatku.

Upozornění

Rodiče se při vyzvedávání dítěte prokáží kartičkou dítěte. Důvodem je bezpečnost Vašeho dítěte při odchodu ze školní družiny.

Po skončení provozu ve školní družině přejímají právní odpovědnost za dítě rodiče. Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu určenou na přihlášce do školní družiny, musí se předem prokázat písemným souhlasem rodičů. Od této doby a po skončení provozu ve školní družině přejímají právní odpovědnost za dítě rodiče. Pokud si rodiče nevyzvednou své dítě do 18.00 hodin, vychovatel nejdříve podle možnosti informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do školní družiny. Poté kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě, nebo požádá o pomoc Policii ČR.

Pro pobyt a k činnosti ve školní družině bude dítě potřebovat:

  • denně svačinu a pití na odpoledne
  • vhodné oblečení na vycházky a pobyt venku, které si děti mohou uložit v šatně nebo ve školní družině

Děti mohou mít ve školní družině svoje hračky, knihy apod. Za poškození však škola neodpovídá. Nedávejte dětem cennosti a drahé hračky.

Další informace

Jakoukoliv další pomoc ze strany rodičů školní družina uvítá (papíry, kancelářské a výtvarné potřeby, zbytky látek, pletací příze, přírodniny, nevyužité hračky, dětské knihy, časopisy atd.).

Vzhledem k bezpečnosti dětí nemůže vychovatel během činnosti odcházet z oddělení, proto prosíme, aby nutné záležitosti byly vyřizovány osobně s vychovatelkou při vyzvedávání dítěte ze školní družiny. V nejnutnějších případech na tel. čísle 274 860 247, 774 965 391, koncová školní družina tel. č. 773 968 391.

Pro výjimečné odchody ze ŠD, tj. odchody jiné, než jsou uvedené na zápisním lístku, může dítě donést žádost o uvolnění ve formátu A5, kde bude uvedeno:

  • datum
  • celé jméno dítěte a třída
  • v kolik hodin a s kým půjde domů, mimo čas 14.00 – 15.30 hodin – viz režim ŠD
  • čitelný podpis rodiče nebo zákonného zástupce

Pokud žádost o uvolnění nebude mít tyto náležitosti, dítě nebude uvolněno. Stejně tak nelze uvolňovat děti na telefonické požádání. Jde o bezpečnost dětí. Při odchodech dětí prosíme o dodržování časů odchodů podle režimu a řádu školní družiny.

Vzorové dokumenty

pdfPlán prevence sociálně patologických jevů ve školní družině26.92 KB

pdfPlatba za pobyt ve školní družině21.65 KB

pdfRežim dne ve školní družině22.21 KB

pdfVnitřní řád školní družiny144.63 KB

pdfPrihlaska-do-SD-2017---2018.pdf129.24 KB