NÁVŠTĚVA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Dne 27.2.2019 vybráni zástupci žákovského parlamentu z 5. - 9. ročníku navštívili Poslaneckou sněmovnu.

ČLÁNEK V HLASATELI O PRÁCI ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Na Základní škole Veronské náměstí tvoří žákovský parlament dva zástupci z každé třídy od 4. do 9. ročníku. Jedná se hlavně o žáky, kteří se chtějí podílet na fungování naší školy a vytvářet organizovaný a kultivovaný „hlas žáků“.

Díky žákovskému parlamentu se škola zapojila do nekomerčního projektu s názvem Hrdá škola, jehož cílem je prožít školní rok trochu jinak. Každá škola, která je do projektu zapojena, musí uspořádat několik aktivit z tohoto projektu v určeném termínu. Na konci roku organizátoři projektu vylosují tři školy, které mohou vyhrát zajímavé ceny.

Aby děti byly na internetu v bezpečí, přihlásili jsme se též do projektu Buď safe online od expertů z Avastu, kteří pořádají s bývalým a dětmi známým youtuberem Jirkou Králem několik workshopů přímo na školách.

Mimo tyto projekty zástupci ŽP přinášejí na pravidelné schůzky řadu dalších návrhů, kterými lze oživit studentský život. Ať už si žáci vyberou den, při kterém chtějí do školy přijít v šíleném účesu nebo si pouze zavzpomínat na tradiční svátky naší republiky, vždy se jedná o pestré akce.

Zástupci ŽP si také vzali na starost sběr papíru a po komunikaci s žáky všech tříd se rozhodli, že investují vytěžené peníze do výzdoby chodeb naší školy. Ve vytváření herního a přátelského prostředí na chodbách pokračují žáci už od loňského školního roku. Nedávno obohatili první stupeň o tzv. ručkovací strom (viz obrázek), který má sloužit ke zlepšení dětské motoriky.

Dalším zajímavým nápadem našich žáků je dovybavit školní chodby knihovničkami a podpořit tak čtení dětí. Žákovský parlament proto aktivně od začátku školního roku vyzývá žáky i jejich rodiče, aby do školy nosili knihy, které již nečtou a zabírají v jejich domácnosti místo.

 

 ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Naše škola se díky žákovskému parlamentu zapojila do nekomerčního projektu HRDÁ ŠKOLA, jehož cílem je prožít rok na škole trochu jinak. Projekt zahrnuje několik aktivit. Zástupci se shodli, že chtějí v průběhu školního roku uspořádat všechny navržené akce od organizace Schools United.
Cílem je uspořádat několik aktivit z tohoto projektu v daný termín. Na konci roku organizátoři projektu vylosují 3 školy, které za splnění těchto akcí vyhrávají super ceny (sadu fotbalových míčů, školní vlajku či pingpongový stůl). Navíc je skvělé, že všechny tyto aktivity pořádají zúčastněné školy ve stejný den, takže je možné sledovat, jak prožívají tyto dny i ostatní školy.

Akce, které patří do projektu HRDÁ ŠKOLA:
31. října: Halloween ve škole
22. listopadu: Školní suit up den (formální oblečení)
1. listopadu: Dobrý skutek ve škole
V rámci tohoto dne by se žákovský parlament vydal do zdejšího domu s pečovatelskou službou.
16. ledna: Teplákový den
11. února: Barevný den
28. března: Den učitelů
5. dubna: Světový den zdraví
3. června: Den slavných
25. června: Den hudby

Mimo projekt „Hrdá škola“ zástupci žákovského parlamentu přednesli řadu dalších návrhů, kterými lze oživit studentský život na naší škole. 

Žákovský parlament chce z loňského roku pokračovat ve výzdobě chodeb školy, a proto si tento školní rok vzal na starost SBĚR PAPÍRU. Vybrané peníze bude žákovský parlament investovat do výzdoby naší školy (např. sedací pytle na chodbě).
V plánu je taktéž vyzdobit školní chodby „knihovničkami“. Cílem je, aby žáci nevyhazovali knihy, které nenašly v jejich domácnostech místo v poličce, taktéž podpořit samotné čtení žáků.

 Mgr. Aneta Míčková, Mgr. Romana Mašátová

OBECNÉ INFORMACE O ŽÁKOVSKÉM PARLAMENTU

JE TU PRO TY Z VÁS, KTERÉ ZAJÍMÁ VŠE, CO SE VE ŠKOLE DĚJE,
KTEŘÍ CHTĚJÍ BÝT U TOHO,
MAJÍ ZÁJEM NĚCO VE ŠKOLE MĚNIT
JSOU OCHOTNI OBĚTOVAT SVŮJ VOLNÝ ČAS.

Chceš pracovat v žákovském parlamentu?

Podmínky, které bys měl splňovat:

  • mít čas na společná setkání
  • být připraven/a/ převzít odpovědnost a hájit zájmy spolužáků
  • nevyhýbat se práci pro druhé
  • nemít slabý prospěch (občas musíme pracovat v době výuky – musíš si sám/a/ doplnit učivo) ani problémy s kázní
  • dokázat se vyjadřovat kultivovaně, umět obhájit své názory a požadavky

Členy žákovského parlamentu jsou zvolení zástupci 5. – 9. tříd, na schůzky pravidelně docházejí i zástupci čtvrtých tříd, aby se seznámili s jeho činností. Všichni přenášejí informace o chystaných akcích svým spolužákům. Podle potřeby se scházíme v pondělí o velké přestávce na dvacetiminutové informační schůzky, k práci na jednotlivých projektech si děti domlouvají zvláštní schůzky.