ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Naše škola se díky žákovskému parlamentu zapojila do nekomerčního projektu HRDÁ ŠKOLA, jehož cílem je prožít rok na škole trochu jinak. Projekt zahrnuje několik aktivit. Zástupci se shodli, že chtějí v průběhu školního roku uspořádat všechny navržené akce od organizace Schools United.
Cílem je uspořádat několik aktivit z tohoto projektu v daný termín. Na konci roku organizátoři projektu vylosují 3 školy, které za splnění těchto akcí vyhrávají super ceny (sadu fotbalových míčů, školní vlajku či pingpongový stůl). Navíc je skvělé, že všechny tyto aktivity pořádají zúčastněné školy ve stejný den, takže je možné sledovat, jak prožívají tyto dny i ostatní školy.

Akce, které patří do projektu HRDÁ ŠKOLA:
31. října: Halloween ve škole
22. listopadu: Školní suit up den (formální oblečení)
1. listopadu: Dobrý skutek ve škole
V rámci tohoto dne by se žákovský parlament vydal do zdejšího domu s pečovatelskou službou.
16. ledna: Teplákový den
11. února: Barevný den
28. března: Den učitelů
5. dubna: Světový den zdraví
3. června: Den slavných
25. června: Den hudby

Mimo projekt „Hrdá škola“ zástupci žákovského parlamentu přednesli řadu dalších návrhů, kterými lze oživit studentský život na naší škole. 

Žákovský parlament chce z loňského roku pokračovat ve výzdobě chodeb školy, a proto si tento školní rok vzal na starost SBĚR PAPÍRU. Vybrané peníze bude žákovský parlament investovat do výzdoby naší školy (např. sedací pytle na chodbě).
V plánu je taktéž vyzdobit školní chodby „knihovničkami“. Cílem je, aby žáci nevyhazovali knihy, které nenašly v jejich domácnostech místo v poličce, taktéž podpořit samotné čtení žáků.

 Mgr. Aneta Míčková, Mgr. Romana Mašátová

OBECNÉ INFORMACE O ŽÁKOVSKÉM PARLAMENTU

JE TU PRO TY Z VÁS, KTERÉ ZAJÍMÁ VŠE, CO SE VE ŠKOLE DĚJE,
KTEŘÍ CHTĚJÍ BÝT U TOHO,
MAJÍ ZÁJEM NĚCO VE ŠKOLE MĚNIT
JSOU OCHOTNI OBĚTOVAT SVŮJ VOLNÝ ČAS.

Chceš pracovat v žákovském parlamentu?

Podmínky, které bys měl splňovat:

  • mít čas na společná setkání
  • být připraven/a/ převzít odpovědnost a hájit zájmy spolužáků
  • nevyhýbat se práci pro druhé
  • nemít slabý prospěch (občas musíme pracovat v době výuky – musíš si sám/a/ doplnit učivo) ani problémy s kázní
  • dokázat se vyjadřovat kultivovaně, umět obhájit své názory a požadavky

Členy žákovského parlamentu jsou zvolení zástupci 5. – 9. tříd, na schůzky pravidelně docházejí i zástupci čtvrtých tříd, aby se seznámili s jeho činností. Všichni přenášejí informace o chystaných akcích svým spolužákům. Podle potřeby se scházíme v pondělí o velké přestávce na dvacetiminutové informační schůzky, k práci na jednotlivých projektech si děti domlouvají zvláštní schůzky.