JE TU PRO TY Z VÁS, KTERÉ ZAJÍMÁ VŠE, CO SE VE ŠKOLE DĚJE,
KTEŘÍ CHTĚJÍ BÝT U TOHO,
MAJÍ ZÁJEM NĚCO VE ŠKOLE MĚNIT
JSOU OCHOTNI OBĚTOVAT SVŮJ VOLNÝ ČAS.

Chceš pracovat v žákovském parlamentu?

Podmínky, které bys měl splňovat:

  • mít čas na společná setkání
  • být připraven/a/ převzít odpovědnost a hájit zájmy spolužáků
  • nevyhýbat se práci pro druhé
  • nemít slabý prospěch (občas musíme pracovat v době výuky – musíš si sám/a/ doplnit učivo) ani problémy s kázní
  • dokázat se vyjadřovat kultivovaně, umět obhájit své názory a požadavky

Členy žákovského parlamentu jsou zvolení zástupci 5. – 9. tříd, na schůzky pravidelně docházejí i zástupci čtvrtých tříd, aby se seznámili s jeho činností. Všichni přenášejí informace o chystaných akcích svým spolužákům. Podle potřeby se scházíme v pondělí o velké přestávce na dvacetiminutové informační schůzky, k práci na jednotlivých projektech si děti domlouvají zvláštní schůzky.