BUDUJTE HRDOU ŠKOLU!

Naše škola se zapojila do nekomerčního projektu HRDÁ ŠKOLA, jehož cílem je prožít rok na škole trochu jinak. Projekt zahrnuje několik aktivit - např. Den Země, Den školy, Den hudby, Dobrý skutek, Barevný týden apod. Cílem je uspořádat několik aktivit z tohoto projektu v daný termín. Na konci roku organizátoři projektu vylosují 3 školy, které za splnění těchto akcí vyhrávají super ceny. Navíc je skvělé, že všechny tyto aktivity pořádají zúčastněné školy ve stejný den, takže je možnost sledovat, jak prožívají tyto dny i ostatní školy.

Mimo projekt Hrdá škola zástupci žákovského parlamentu přednesli řadu dalších návrhů, kterými lze oživit studenský život na naší škole. Tak se těšte!

OBECNÉ INFORMACE O ŽÁKOVSKÉM PARLAMENTU

JE TU PRO TY Z VÁS, KTERÉ ZAJÍMÁ VŠE, CO SE VE ŠKOLE DĚJE,
KTEŘÍ CHTĚJÍ BÝT U TOHO,
MAJÍ ZÁJEM NĚCO VE ŠKOLE MĚNIT
JSOU OCHOTNI OBĚTOVAT SVŮJ VOLNÝ ČAS.

Chceš pracovat v žákovském parlamentu?

Podmínky, které bys měl splňovat:

  • mít čas na společná setkání
  • být připraven/a/ převzít odpovědnost a hájit zájmy spolužáků
  • nevyhýbat se práci pro druhé
  • nemít slabý prospěch (občas musíme pracovat v době výuky – musíš si sám/a/ doplnit učivo) ani problémy s kázní
  • dokázat se vyjadřovat kultivovaně, umět obhájit své názory a požadavky

Členy žákovského parlamentu jsou zvolení zástupci 5. – 9. tříd, na schůzky pravidelně docházejí i zástupci čtvrtých tříd, aby se seznámili s jeho činností. Všichni přenášejí informace o chystaných akcích svým spolužákům. Podle potřeby se scházíme v pondělí o velké přestávce na dvacetiminutové informační schůzky, k práci na jednotlivých projektech si děti domlouvají zvláštní schůzky.